Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry etsii koordinaattoria Länsi-Sahara-kehitysyhteistyöhankkeeseen

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry järjestää kaksivuotisen ”Länsi-Saharan tulevaisuuden tekijät – hajaannuksesta kohti kansalaisyhteiskuntaa” -kehitysyhteistyöhankkeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Saharan opiskelijoiden kattojärjestön UESARIOn…